Zabezpečíme fyzické stráženie objektov

Spoľahnite sa na pohotovú strážna služba všade tam, kde potrebujete

 

Fyzická ochrana majetku je službou, ktorá pokrýva požiadavky na zabezpečenie objektov prostredníctvom osôb k tomu spôsobilých.

 

Čo to znamená?

 

Že na ochranu vášho majetku nasadíme profesionálov, ktorí rozoznajú reálne riziko už v jeho zárodku. Práve včasné vyhodnotenie nebezpečenstva a správna promtná reakcia strážnika bezpečnostnej služby zaručí, že objekt alebo jeho okolie ostáva pod plnohodnotnou ochranou.

 

Osobná ochrana alebo strážnik bezpečnostnej služby totiž nie je povolanie pre každého. V PACTA AGENCY však posúvame latku omnoho vyššie.

 

Ochrana majetku nie je pre nás len povolaním, ale najmä poslaním.

Fyzická / osobná ochrana

Kto vás chráni

Vyberte si fyzickú ochranu v plnom nasadení počas celej služby

 

Odborne spôsobilí pracovníci strážnej služby sú pripravení zabezpečiť váš majetok tak, aby odrazili akýkoľvek pokus o vlámanie, lúpež či iné poškodenie stráženého objektu.

 

Náš tím fyzickej ochrany tvoria členovia so 100-percentným zdravotným stavom. Pripravení zasiahnuť vždy, keď si to situácia vyžiada. Bezúhonnosť a spôsobilosť na všetky úkony potrebné k zabezpečeniu vášho pokoja a ochrany majetku sú základom, ktorý spĺňa každý pracovník fyzickej ochrany v PACTA AGENCY.

Ako postupujeme

Získajte individuálny plán osobnej ochrany

 

Dohodnite si nezáväznú obhliadku. V rámci úvodného stretnutia a obhliadky objektu alebo miesta na stráženie si vypočujeme všetky vaše požiadavky. Body so zvýšenou pozornosťou, predpokladané centrum záujmu a vaše postrehy nám poskytnú skvelý základ pre vypracovanie detailného plánu fyzickej ochrany.

 

Ten následne doplníme presným vymedzením práv a povinností členov strážnej služby.

 

Individuálny plán ochrany tak bude zodpovedať špecifikám, ktoré stráženie každého objektu obnáša. Po vašom odsúhlasení sme v PACTA AGENCY pripravení objekt chrániť od momentu, kedy to skutočne potrebujete.

Premyslený systém ochrany PACTA AGENCY

To je spolupráca jednotlivých zložiek pre maximálnu bezpečnosť

 

Pracovníci fyzickej ochrany však nie sú jediným zásahovým tímom, ktorý sa stará o bezpečnosť vášho objektu. Naše služby sú prepojené efektívnym spôsobom, vďaka ktorému včas odhalíme a zneškodníme akýkoľvek pokus o vlámanie alebo poškodenie majetku.

 

Naši zamestnanci sú prepojení s našim interným strediskom registrácie poplachov. Vďaka monitorovaciemu zariadeniu podrobne sledujeme ich pohyb a obchôdzky. V prípade núdze si tak v okamžiku privolajú posily. Naša zásahová jednotka tak v pohotovo a cielene doplní počet strážnikov, aby bol váš majetok v bezpečí. Za každých okolností.